Taike on myöntänyt Avoimille Oville viisivuotisen toiminta-avustuksen


Teatteri Avoimien Ovien logo mustalla pohjalla valkoisella

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on myöntänyt Teatteri Avoimille Oville viisivuotisen toiminta-avustuksen teatterin toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen.


Taiken rahoitus kaikille taiteenaloille kasvoi, eniten esittäville taiteille. Ensimmäistä kertaa esittävien taiteiden yhteisöille jaettiin viisivuotisia toiminta-avustuksia. Toiminnan kehittämiseen tai uudistamiseen tarkoitetun viisivuotisen avustuksen sai 11 yhteisöä. ”Rahoituksen kohdentaminen tämän tyyppisille toimijoille vahvistaa taiteen kenttää laajemmin ja tuo myönteisiä kerrannaisvaikutuksia”, sanoo Taiken johtaja Paula Tuovinen. (Taiken tiedote 6.2.2020)

Avoimet Ovet aikoo kehittää ja uudistaa toimintaansa uuden teatterijohtaja Hanna Kirjavaisen johdolla. Teatteri muun muassa toteuttaa vuosina 2019–2022 kolmevuotisen projektin nimeltä Toiset. Toiset -projektin tarkoituksena on pureutua näyttämötaiteen ja aiheeseen liittyvän oheisohjelman keinoin toiseuden ja vierauden teemaan yhteiskunnallisena ja sosiaalisena ilmiönä. Toiseus määrittelee teatterin oman ohjelmiston ja myös vierailuesitykset valitaan niistä, jotka sopivat teemaan.