Teatteri Avoimien Ovien rekisteri- ja tietosuojaseloste

 


Tämä on Teatteri Avoimien Ovien Kannatusyhdistys ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.5.2018. Viimeisin muutos 28.6.2022 (yhteystiedot).

Rekisterinpitäjä

Teatteri Avoimien Ovien Kannatusyhdistys ry (jäljempänä ”Teatteri Avoimet Ovet”)
Y-tunnus: 1022240–8
osoite: Erottajankatu 5, 00130 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tiina Tuomi
Teatteri Avoimien Ovien Kannatusyhdistys ry
sähköposti: liput (at) avoimetovet.fi
puhelinnumero: (09) 4342 510

Rekisteröidyn oikeuksia koskevissa asioissa katso kohta 10.


1 Asiakasrekisteri

Tämä seloste koskee Teatteri Avoimien Ovien asiakas- ja markkinointirekisteriä sekä Teatteri Avoimien Ovien Kannatusyhdistyksen jäsenrekisteriä. Rekistereitä hallinnoidaan Lippupiste Oy:n lipunmyyntijärjestelmän kautta.

2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Teatteri Avoimien Ovien ja asiakkaan välinen asiakassuhde, toimeksianto tai asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa Teatteri Avoimien Ovien tai sen valtuuttaman yhteistyökumppanin tai ammatinharjoittajan toimesta:

 • Teatteri Avoimien Ovien palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen, toimittaminen, tuottaminen ja suunnittelu.
 • Teatteri Avoimien Ovien ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, asiakaspalvelun ja siihen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen, kehittäminen sekä seuranta.
 • Henkilötietoja voidaan käsitellä myös muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.
 • Henkilötietoja käsitellään myös tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin, ja raportoinnin tarpeisiin sekä Teatteri Avoimien Ovien liiketoiminnan kehittämiseen.
 • Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tai ammatinharjoittajille tietolainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

3 Mitä henkilötietojasi käsittelemme

Käsittelemme rekisterissä seuraaviin tietoryhmiin liittyviä tietoja ja niiden muutostietoja:

3.1 Rekisteröityneet asiakkaat

 • Etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Kieli
 • Rekisteröidyn työnantajaa sekä asemaa tai tehtävää yhteisössä koskevat tiedot, kun rekisteröity edustaa yhteisöä
 • Rekisteröitymistä koskevat tiedot (salasana ja käyttäjätunnus)
 • Syntymäaika

3.2 Lippujen ostamiseen ja asiakkuuteen liittyvät tiedot

 • Tilaushistoriaasi koskevat tiedot, mukaan lukien maksutavat ja perintätiedot.
 • Teatteri Avoimien Ovien muiden palvelujen käyttämistä koskevat tiedot, kuten uutiskirjeen tai tapahtumamuistutuksen tilaamista koskevat tiedot sekä lippujen ostamiseen liittyvien lisäpalveluiden hyödyntämiseen liittyvät tiedot.
 • Reklamaatiot, palautteet sekä muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet, mukaan lukien puheluiden taltiot ja rekisteröidyn rekisterinpitäjään liittyvä toiminta sosiaalisen median palveluissa.
 • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.
 • Sinulle kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niiden käyttö, tiedot siitä, oletko avannut uutiskirjeitämme.
 • Muut antamasi tiedot tapahtumanjärjestäjän käyttöön.

3.3 Sivuston käytöstä automaattisesti kerätyt tiedot

Käsittelemme henkilötietojasi, kun asioit verkko- tai mobiilisivuillamme, vaikka et olisikaan rekisteröitynyt asiakkaaksemme tai kirjautunut palveluumme. Käsittelemme verkkosivullamme ja mobiilipalvelussamme seuraavia tietojasi evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla:

 • Päätelaitettasi ja verkkokäyttäytymistäsi koskevat tiedot (esim. IP-osoite, selaintyyppi ja selaushistoria)
 • Selailun ajankohta ja istunnon kesto
 • Mitä linkkejä tai mainoksia klikkaat ja mitä mainoksia tai muita sisältöjä olet katsonut
 • Analytiikan ja seurantatekniikoiden avulla johdettu ja profiloitu tieto

Henkilötietoja voidaan yhdistellä myös muiden palvelujen kautta kerättyihin tietoihin.

4 Asiakaspalvelurekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla
 • rekisterinkäsittelijän tai yhteistyökumppanin syöttäminä
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

5 Onko tietoja pakko antaa?

Tarvitsemme verkkopalvelun kautta kerättyjä henkilötietojasi (perustiedot ja lippujen ostamiseen ja asiakkuuteen liittyvät tiedot) asiakkuuden täytäntöönpanemiseksi. Lisäksi tiettyjen henkilötietojen, kuten reklamaatioihin ja suoramarkkinointilupiin liittyvien henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisiin velvoitteisiimme.

Tiettyjen henkilötietojen antamatta jättäminen voi johtaa siihen, että emme voi tehdä kanssasi sopimusta lippujen myymisestä, eli emme voi myydä sinulle tapahtumalippuja.

6 Mitkä ovat käsittelyn oikeusperusteet?

6.1 Oikeutettu etu

Oikeutemme käsitellä henkilötietojasi perustuu osin asiakassuhteen synnyttämään oikeutettuun etuun. Käsittelemme tietojasi esimerkiksi palvelujen tarjoamiseksi, markkinoinnin lähettämiseksi ja lippujen myymiseksi siinä määrin kuin se on tarpeellista näiden toimenpiteiden suorittamiseksi.

Olemme arvioineet tietosuojalainsäädännön ja viranomaisohjeistusten edellyttämällä tavalla, että sinun etusi, perusoikeutesi tai vapautesi eivät syrjäytä tätä oikeutettua etuamme käsitellä henkilötietojasi. Voit halutessasi käyttää tämän selosteen kohdissa 11 ja 12 kuvattuja oikeuksiasi, mikäli haluat vastustaa tai rajoittaa suorittamaamme henkilötietojen käsittelyä.

6.2 Sopimus

Käsittelemme henkilötietojasi myös sinun ja meidän välillä syntyneen sopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi. Sinun ja meidän välillä syntyy sopimus, kun hyväksyt ostat lippuja  myyntikanavistamme

6.3 Suostumus

Käsittelemme henkilötietojasi suostumuksen perusteella siltä osin, kuin pyydämme suostumustasi sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämiseksi. Käsittelemme myös evästeiden ja muiden seurantatekniikoiden avulla kerättyjä henkilötietojasi evästeiden asettamista koskevan suostumuksen perusteella.

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa ottamalla yhteyttä kohdassa 10 mainittuun yhteyshenkilöön.

6.4 Lakisääteinen velvoite

Käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi, kun siirrämme tietojasi veroviranomaiselle ja käsittelemme tietoja kirjanpitovelvoitteiden noudattamiseksi.

7 Mille tahoille siirrämme tai luovutamme henkilötietoja?

Luovutamme henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Teatteri Avoimet Ovet käyttää henkilötietoja järjestelmissään lipunmyyntipalveluiden tuottamiseen.

Luovutamme henkilötietoja mahdollisillle yhteistyökumppaneillemme vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka eivät ole ristiriidassa tässä selosteessa kohdassa 2 kuvattujen käyttötarkoitusten kanssa. Luovutusten edellytyksenä on aina luovutuksia koskevan kirjallisen sopimuksen tekeminen meidän ja yhteistyökumppaneiden välillä. Luovutamme kullekin yhteistyökumppanillemme henkilötietoja ainoastaan niistä henkilöistä, jotka ovat hankkineet lippuja kyseisen tapahtumanjärjestäjän tapahtumiin.

Luovutamme tarpeen tullen henkilötietoja myös tahoille, joilla lainsäädännön mukaan on oikeus tietojen saantiin, kuten toimivaltaisille viranomaisille. Voimme luovuttaa henkilötietoja huolellisesti valikoimiemme yhteistyökumppaneiden, kuten artistien tai esiintyjien, sellaisiin markkinointitarkoituksiin, jotka eivät ole ristiriidassa edellä kuvattujen käyttötarkoituksiemme kanssa. Näiden yhteistyökumppaneiden tulee kuitenkin pyytää sinulta etukäteinen suostumus sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämiseen.

IT–palveluntarjoajamme säilyttävät ja käsittelevät ohjeidemme mukaisesti henkilötietoja vain määrittelemiimme tarkoituksiin ja meidän lukuumme.

8 Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

Käsittelemme henkilötietojasi pääsääntöisesti EU- ja ETA-alueella. Palveluntarjoajamme, kuten Google Inc., voi siirtää henkilötietojasi EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle. Tietojasi siirretään kuitenkin ainoastaan Privacy Shield -järjestelyyn sitoutuneille yrityksille, jotka noudattavat vastaavaa tietosuojan tasoa kuin EU:ssa edellytetään.

Voit lukea lisää Privacy Shield -järjestelystä täältä.

Jos henkilötietojen siirtäminen EU- ja ETA -alueen ulkopuolelle olisi muutoin tarpeellista, tietojen siirrossa noudatetaan soveltuvan tietosuojalainsäädännön asettamia vaatimuksia ja informoimme sinua tietojen siirrosta erikseen.

9 Tietojen säilyttämisaika

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai sopimusvelvoitteidemme sekä lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi.

 • Säilytämme asiakas- ja lipunmyyntitietoja 6 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin asiakas on viimeisen kerran asioinut verkkokaupassamme.
 • Pseudonymisoimme henkilötietoja kohdassa 11 kuvatulla tavalla, kun asiakkaan viimeisestä asioinnista verkkokaupassamme on kulunut enemmän kuin 3 vuotta. Säilytämme kuitenkin kaikki kirjanpitovelvoitteidemme noudattamiseksi tarpeelliset henkilötiedot 6 vuotta sen tilikauden päättymisestä, jolloin tiedot on kerätty.
 • Jos olet tilannut uutiskirjeemme, säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin uutiskirjeen tilaus on voimassa. Jos peruutat uutiskirjeen tilauksen eli peruutat suostumuksesi sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämiseen, lopetamme uutiskirjeen toimituksen sinulle ilman aiheetonta viivytystä, mutta säilytämme peruutuksen jälkeen tietoa markkinointikiellosta niin kauan kuin henkilötietojasi käsitellään muihin tarkoituksiin esimerkiksi verkkokaupassa asioinnin perusteella.
 • Säilytämme evästeiden ja muiden seurantatekniikoiden avulla kerättyjä henkilötietojasi enintään 13 kuukauden ajan henkilötiedon keräämisestä.

10 Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle oikeuksia, jotka on kuvattu alempana. Nämä oikeudet vahvistavat yksityisyydensuojaasi ja antavat sinulle mahdollisuuden kontrolloida omien henkilötietojesi käsittelyä.

Toimitamme sinulle ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa yhteydenotostasi tiedot toimenpiteistä joihin olemme ryhtyneet oikeuksiesi toteuttamiseen liittyvien pyyntöjen johdosta.

Jos esität useita pyyntöjä tai jos pyyntösi on erityisen monimutkainen, voimme tarpeen mukaan jatkaa vastauksen määräaikaa enintään kahdella kuukaudella. Ilmoitamme sinulle erikseen tällaisesta viivästymisestä.

Voit esittää tässä kohdassa 10 kuvattua oikeutta koskevan pyynnön postitse, sähköpostitse tai puhelimitse.

Yhteystiedot rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen Teatteri Avoimille Oville:
postiosoite: Teatteri Avoimet Ovet, Erottajankatu 5, 00130 Helsinki
sähköposti: liput (at) avoimetovet.fi
puhelinnumero: (09) 4342 510

Ollessasi yhteydessä sähköpostitse, merkitse viestin aihekentän alkuun ”Tietosuoja”.

Huomaathan, että voimme tarpeen mukaan pyytää sinulta tarkentavia tietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyytesi vahvistamiseksi.

10.1 Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Sinulla on lisäksi oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus saada tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.

Kun käytät oikeuttasi saada pääsy tietoihin, toimitamme jäljennöksen käsittelemistämme henkilötiedoistasi. Jos esität pyynnön sähköisesti, toimitamme tiedot yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, ellet erityisesti pyydä muuta toimitustapaa jonka voimme kohtuudella toteuttaa.

Voimme periä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun, jos pyydät useampia jäljennöksiä tai jos esität pyyntöjä toistuvasti.

Emme voi antaa sinulle tietoja, jotka voisivat paljastaa liikesalaisuuksia tai loukata toisen henkilön oikeuksia tai vapauksia. Emme esimerkiksi luovuta muiden henkilöiden henkilötietoja pyynnöstäsi huolimatta.

10.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan itseäsi koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Sinulla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla meille lisäselvitystä.

10.3 Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan itseäsi koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:

 • henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin (esimerkiksi jos henkilötietojasi ei enää tarvita asiakashallintaan, lipunmyynteihin liittyvän kirjanpidon varmistamiseen tai muihin vastaaviin tarkoituksiin);
 • vastustat henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä;
 • vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti; tai
 • henkilötietosi on poistettava meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

10.4 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus siihen, että rajoitamme henkilötietojen käsittelyä siten, että henkilötietoja saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan erillisellä suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi jos:

 • kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi;
 • henkilötietojesi käsittely on lainvastaista, mutta vastustat henkilötietojesi poistamista ja vaadit sen sijaan henkilötietojesi käytön rajoittamista;
 • emme tarvitse enää henkilötietojasi tämän selosteen kohdassa 2 kuvattuihin käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi;

tai

 • olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella ja odotat sen toteamista, syrjäyttävätkö meidän oikeutetut perusteemme sinun vastustamisesi perusteet.

10.5 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kuin olet itse toimittanut henkilötietosi meille esimerkiksi verkkopalvelumme lomakkeella, sinulla on oikeus saada kyseiset henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, niiltä osin kuin olemme käsitelleet henkilötietojasi automaattisesti ja käsittely perustuu joko suostumukseesi (esimerkiksi sähköisen suoramarkkinoinnin osalta) tai henkilötietojesi käsittely on tarpeen sopimuksen, kuten verkkokaupan käyttäjäsopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin. Sinulla ei ole oikeutta siirtää tietoja järjestelmästä toiseen, jos kyseisiä henkilötietoja käsitellään meidän oikeutetun etumme perusteella.

10.6 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä.

Lisäksi sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Suoramarkkinointia tai suoramarkkinointitarkoituksessa suoritettua henkilötietojen käsittelyä ei saa enää suorittaa tämän vastustamisoikeuden käyttämisen jälkeen.

10.7 Teatterin informointivelvoite Lippupisteelle ja lipunostajalle

Teatteri Avoimet Ovet toteuttaa itse rekisteröidyn/kuluttajan pyytämät toimenpiteet koskien rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista oman rekisterinsä osalta. Toimenpiteen suorittamisen jälkeen tehty toimenpide on vahvistettava kuluttajalle.

Uuden tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjällä on ilmoitusvelvollisuus infota kaikkia niitä tahoja, joille tietoja on luovutettu. Tästä syystä Teatteri Avoimien Ovien tulee informoida Lippupistettä tehdystä toimenpiteestä silloin, jos kyseessä on tietojen oikaisu, poistaminen tai käsittelyn rajoittaminen. Lippupistettä ei tarvitse informoida erikseen, jos rekisteröidyn asia koskee vastustamisoikeutta tai tietojen siirto-oikeutta (eivät kuulu tietosuoja-asetuksen informointivelvoitteen piiriin).

Lippupisteellä ei kuitenkaan ole velvollisuutta poistaa tämän ilmoituksen perusteella tietoja, sillä Lippupisteellä on omat käsittelyperusteensa ko. asiakastietoon.

Lisäksi kuluttajan vaatiessa tietoa siitä, mihin hänen tietojaan on luovutettu, tulee Teatteri Avoimien Ovien lisäksi informoida kuluttajaa, että hänen tietonsa löytyvät myös Lippupisteeltä. Lipunostaja voi halutessaan olla yhteydessä oikeuksiensa toteuttamisen osalta myös Lippupisteeseen.

Yhteystiedot rekisteröidyn kuluttajan oikeuksien toteuttamiseen Lippupisteellä:
postiosoite: Lippupiste Oy, Tietosuoja, Kalevantie 2, 33100 TAMPERE
sähköposti: asiakaspalvelu @ lippu.fi
puhelin: Kuluttajapalvelut 010 633 1030

10.8 Lippupisteen informointivelvoite teatterille ja lipunostajalle

Lippupisteen tulee toteuttaa itse rekisteröidyn/kuluttajan pyytämät toimenpiteet koskien rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista oman rekisterinsä osalta. Toimenpiteen suorittamisen jälkeen tehty toimenpide on vahvistettava kuluttajalle.

Uuden tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjällä on ilmoitusvelvollisuus infota kaikkia niitä tahoja, joille tietoja on luovutettu. Tästä syystä Lippupisteen tulee informoida Teatteri Avoimia Ovia tehdystä toimenpiteestä silloin, jos kyseessä on tietojen oikaisu, poistaminen tai käsittelyn rajoittaminen. Teatteri Avoimia Ovia ei tarvitse informoida erikseen, jos rekisteröidyn asia koskee vastustamisoikeutta tai tietojen siirto-oikeutta (eivät kuulu tietosuoja-asetuksen informointivelvoitteen piiriin).

Lisäksi kuluttajan vaatiessa tietoa siitä, mihin hänen tietojaan on luovutettu, tulee Lippupisteen lisäksi informoida kuluttajaa, että hänen tietonsa löytyvät myös Teatteri Avoimilta Ovilta. Lipunostaja voi halutessaan olla yhteydessä oikeuksiensa toteuttamisen osalta myös teatteriin. Näissä tilanteissa Lippupiste lähettää tietoa teatterin yhteyshenkilölle. Viesti lähetetään tietoturvallisesti kryptattuna tai turvasähköpostilla, sillä viesti sisältää henkilötietoja.

10.9 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on loukattu tietosuojalainsäädäntöön ja erityisesti tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi.

11 Miten huolehdimme henkilötietojesi turvallisuudesta?

Henkilötietojen asianmukainen suojaaminen on meille äärimmäisen tärkeää. Keräämme tiedot tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Pääsy henkilötietoihin edellyttää asiakastietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjälle myönnettävän käyttöoikeustason. Lisäksi olemme sopimuksellisin keinoin huolehtinut siitä, että henkilötietoja lukuumme käsittelevä yhteistyökumppani on sitoutunut henkilötietojen suojaamiseen myös omien työntekijöidensä toimien osalta.

Mikäli asiakkaan viimeisestä asioinnista Teatteri Avoimien Ovien lipunmyynnissä on kulunut enemmän kuin 3 vuotta, yksilöivät henkilötiedot joita ei tarvita kirjanpitovelvoitteiden tai vastaavien lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi pseudonymisoidaan. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilön nimi ja yhteystiedot salataan ns. hash-koodilla.

Pseudonymisoinnin jälkeen oston tehnyttä henkilöä ei voida enää tunnistaa tietovaraston tietojen perusteella, mutta henkilön ostot, kiinnostus sekä ikä- ja sukupuoliarvio jäävät anonyyminä tietona talteen, joten niitä voidaan käyttää analyyseissä ja raporteissa, vaikka tietoja ei voida ilman lisätietoa yhdistää yksittäiseen henkilöön. Pseudonymisointi ei vaikuta tapahtumanjärjestäjälle tai muulle kolmannelle osapuolelle ennen pseudonymisointitoimenpidettä luovutettuihin tietoihin.

Anonymisoimme lopulta ne tiedot joiden käsittelylle ei ole enää mitään perusteita edes pseudonymisoituina.

Rekisterinpitäjä

Teatteri Avoimien Ovien Kannatusyhdistys ry
Y-tunnus: 1022240–8

yhteyshenkilö: Tiina Vanhanen
sähköposti: liput (at) avoimetovet.fi
puhelinnumero: (09) 4342 510
osoite: Erottajankatu 5, 00130 Helsinki

Laadittu 18.5.2018. Viimeisin muutos 28.6.2022 (yhteystiedot).


Teatteri Avoimien Ovien työntekijöitä sekä teatterin sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita koskeva tietosuojaseloste luettavissa täällä.